Du är alltid välkommen att besöka oss, eller slå en signal så pratar vi mer!

Kontaktuppgifter

Telefon

0470-279 10

placeringsförfrågan

0766 27 91 04

e-post

info@smalandsgardar.nu

Adress

Deltavägen 3, 352 45 Växjö

Telefon

0470-279 10

placeringsförfrågan

0766-27 91 04

e-post

info@smalandsgardar.nu

Adress

Deltavägen 3, 352 45 Växjö

Johan Pyrell

Verksamhetschef Växjö

0766 27 91 04

johan.pyrell@smalandsgardar.nu

Johan har arbetat som verksamhetschef på Smålandsgårdar sedan 2010. Han har arbetat inom yrket sedan 2002 bland annat som vårdenhetschef på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

 • Specialistutbildad psykiatrisjuksköterska (160p).
 • Utbildning inom: Arbetsrätt, arbetsmiljö & lönebildning
 • Kris & beredskap 
 • Ledarskapsutbildning 
 • Ledarskapsutbildning
 • Handledarutbildning 7,5 p
 • MI – motiverande samtal
 • Orienteringskurs, KBT 
 • BBIC grundutbildning
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • IBIC (Individens behov i centrum)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

Linda Gillsjö

Familjehemskonsulent Växjö

0734 22 34 01

linda.gillsjo@smalandsgardar.nu

Linda har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2019, främst som familjehemsrekryterare. Hon har arbetat som Socionom sedan 2005 och då främst som socialsekreterare på kommuner i
Kronobergs län.

 • Socionomprogrammet 140 gamla poäng
 • Socialpsykologi 1-40p
 • Psykologi 1-40p
 • Baskurs lösningsfokuserad terapi
 • ART instruktör
 • Grundutbildning FFT-funktionell familjeterapi
 • Lösningsfokuserad grundkurs
 • Signs of Safety
 • ICDP nivå 1 och nivå 2
 • BBIC grundutbildning
 • Familjehemsutbildare – ”Ett hem att växa i”
 • Grundutbildning Connect

Rosita Aronsson

Familjehemskonsulent Växjö

0702 79 41 99

rosita.aronsson@smalandsgardar.nu

Rosita har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2015. Hon har arbetat som psykiatrisjuksköterska
sedan 2007 och då främst inom allmänpsykiatriska öppenvård, resursenheten psykiatri samt
rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård (120p + 60p)
 • Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi – KBT steg 1
 • Orienteringskurs i DBT
 • Basutbildning ADHD & Autismspektrumtillstånd
 • Utbildning att möta självskadebeteende – Kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • Utbildare i Strategi barn + tonår
 • Familjehemsutbildare – ”Ett hem att växa i”
 • Samtalsledarutbildning A-CRA
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

Henrik Nilsson

Familjehemskonsulent Växjö

0708 27 91 05

henrik.nilsson@smalandsgardar.nu

Henrik har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2012. Han har arbetat som behandlingspedagog
sedan 2004 och då främst inom rättspsykiatrin med inriktning mot kvinnor med självskade-
problematik men även inom barn- och ungdomspsykiatri där han ingått i ett neuropsykiatriskt
utredningsteam samt ett DBT- team.

 • Filosofie kandidatexamen med inriktning mot behandlingspedagogik ungdoms- och missbruksvård (120p)
 • DBT 
 • ART
 • MI- motiverande samtal
 • Ledarskapsutbildning 
 • Orienteringskurs, KBT 
 • Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi – KBT steg 1
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • MHFA (Mental Health First Aid)

Sven Petersson

Familjehemskonsulent Växjö

0702 79 01 51

sven.petersson@smalandsgardar.nu

Sven har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2015. Han har arbetat som socionom sedan 2008 och då främst på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

 • Socionomexamen (210hp)
 • Grundutbildning i MI-motiverande samtal
 • Kvalificerad assistent inom funktionshinder/psykiatri
 • Ledarskapsutbildning, Högskolan Skövde
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • Familjehemsutbildare – ”Ett hem att växa i”
 • Samtalsledarutbildning A-CRA
 • MHFA (Mental Health First Aid)

Linda Helmersson

Familjehemskonsulent Växjö

0702 79 02 27 

linda.helmersson@smalandsgardar.nu

Linda har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2013. Hon har arbetat som behandlingspedagog
sedan 2010 och då främst inom rättspsykiatrin med inriktning mot kvinnor med självskade-
problematik men även inom ungdomsvårds skola (SIS) samt boende med missbruksvård.

 • Filosofie kandidatexamen med inriktning mot behandlingspedagogik i ungdoms- och missbruksvård (120p)
 • MI- motiverande samtal
 • Kriminologi (30p)
 • Socialpsykologi (15p)
 • Familjehemsutbildare i – ”Ett hem att växa i”
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

Maria Oscarsson

Familjehemskonsulent Borås

0702 79 01 04

maria.oscarsson@smalandsgardar.nu

Maria har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2015 främst som familjehemsrekryterare. Hon har arbetat som socionom sedan 1994 och då som socialsekreterare inom socialtjänstens olika
verksamhetsområden, såsom försörjningsstöd, barn och familj, missbruk/psykisk ohälsa och inom
familjehemsvård som familjehemssekreterare där hon utrett, utbildat och handlett familjehem.

 • Socionomexamen (140p, 20p diakoni)
 • Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt
 • ASI 
 • Återfallsprevention
 • BBIC grundutbildning
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • Barnet i närbild – att tillvarata barnet i upplevelser och intressen i barnavårdsarbete
 • Barnsamtal
 • IAS (Intervju om anknytningsstil)
 • Familjehemsutbildare – ”Ett hem att växa i”
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

Christel Abrahamsson

Ekonomiansvarig Växjö

0470-279 10

info@smalandsgardar.nu

Christel har arbetat på Smålandsgårdar sedan 2007. Hon är civilekonom och den som sköter
ekonomi och administration.

  • IT/Ekonomiprogrammet (160p)
  • Juridisk översiktskurs (10p)
  • Handelsrätt I (10p)
  • Handelsrätt II (10p)
  • Skatterätt (10p)
  • Immaterialrätt (5p)

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020