Ta del av senaste nyheter och aktuella händelser hos oss på Smålandsgårdar!

Aktuellt

FRÅN YRKESKRIMINELL TILL SVENSSON - FAMILJEHEMSKONFERENS 29 SEPTEMBER

Straffet blev nyckeln till frihet! Man har en schablonbild av en kriminell, orden kommer från en fd. kriminell som själv har erfarenhet av den schablonbilden. Hen kommer till Smålandsgårdar 29 september för att berätta om sitt liv som före detta kriminell.

Senaste numret Omtanke

 I senaste numret Omtanke, utgiven av SSIL, presenteras fem i topp-listan för kvalitetsindex i mars 2023. Smålandsgårdar ligger på en delad andra plats!

September 2023

Familjehemsutbildningen – Ett Hem Att Växa i

Det är våra familjehemskonsulenter Sven Petersson, Linda Helmersson och Maria Oscarsson som utbildar våra familjer i Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem. vuxenplaceringar.

Utbildningsdatum ”ett hem att växa i” September 2023

2023

 

Certifiering och tillstånd

Smålandsgårdar är sedan 2015 certifierade och uppnådde vid den senaste stickprovskontrollen 104 poäng av 105 möjliga poäng och bedömdes väl uppnå RFF:s ställda krav för certifiering.

Smålandsgårdar fick december 2017 tillståndbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

 

Februari 2023

 

Vuxna i familjehem- ett vårdalternativ

För något år sedan upptäckte Riksförbundet för Förstärkt
Familjehemsvård (RFF) att vårdformen vuxna i familjehem var
relativ okänd ute i socialtjänsten, samtidigt som förfrågningar om
sådana placeringar ökade. Det ledde till att RFF 2015 startade
upp ett forskningsprojekt under ledning av Mikael Rask, docent i
vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Genom
enkätundersökningar kartlade Rask vad vuxna placerade och
familjehemsvärdar tyckte om vården.

Utifrån detta har RFF tagit fram ett material speciellt till
familjehem som tar emot vuxna, men som även kan tjäna som
information för placerade och socialtjänsten. Materialet är tänkt
att användas vid utbildningstillfällen och även vid
sammankomster med familjehemsvärdar. Även om materialet
primärt riktar sig till familjehem som tar emot vuxna, kan det
med fördel användas av familjehem som tar emot unga i övre
tonåren.

I mitten av februari kommer vi att anordna utbildningen ”Vuxna i familjehem – ett vårdalternativ”. Utbildningen genomförs i RFF:s regi (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) hos oss i Växjö. Föreläsare är Johan Pyrell och Sven Petersson. Utbildningen genomförs under två dagar och det finns möjlighet för er familjehem, som tar emot vuxna placerade, att gå denna utbildning om ni inte gått den tidigare. Vid intresse mejla: info@smalandsgardar.nu

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020