Ta del av senaste nyheter och aktuella händelser hos oss på Smålandsgårdar!

Aktuellt

Juni  2024

Familjehemsutbildningen – Ett Hem Att Växa i

Under hösten kommer vi återigen att anordna grundutbildningen ”Ett hem att växa i” för er som inte gått den än.

Det är våra familjehemskonsulenter Sven Petersson, Linda Helmersson och Maria Oscarsson som utbildar våra familjer i Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem. 

Utbildningsdatum: 25-26 oktober samt 8-9 november

2024

 

Certifiering och tillstånd

Smålandsgårdar är sedan 2015 certifierade och uppnådde vid den senaste stickprovskontrollen 104 poäng av 105 möjliga poäng och bedömdes väl uppnå RFF:s ställda krav för certifiering.

Smålandsgårdar fick december 2017 tillståndbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

 

12 oktober 2023

De får högsta betyg i Kvalitetsindex

”Stiftelsen Smålandsgårdar hamnar i topp när SSIL – För vård och omsorg listar de verksamheter som är fem i topp i Kvalitetsindex i oktober 2023. På delad andraplats kommer Avstampet och Omsorg Skydd Säkerhet.

När SSIL genomför Kvalitetsindex i oktober 2023 får Stiftelsen Smålandsgårdar familjehem högst betyg, tätt följt av Avstampet behandlingshem och Omsorg Skydd Säkerhet på delad andraplats. Delad trea blir Katrineberg Omsorg HVB och Aleforsstiftelsen.”

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020