Ta del av senaste nyheter och aktuella händelser hos oss på Smålandsgårdar!

Aktuellt

2024

 

Certifiering och tillstånd

Smålandsgårdar är sedan 2015 certifierade och uppnådde vid den senaste stickprovskontrollen 104 poäng av 105 möjliga poäng och bedömdes väl uppnå RFF:s ställda krav för certifiering.

Smålandsgårdar fick december 2017 tillståndbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

 

12 oktober 2023

De får högsta betyg i Kvalitetsindex

”Stiftelsen Smålandsgårdar hamnar i topp när SSIL – För vård och omsorg listar de verksamheter som är fem i topp i Kvalitetsindex i oktober 2023. På delad andraplats kommer Avstampet och Omsorg Skydd Säkerhet.

När SSIL genomför Kvalitetsindex i oktober 2023 får Stiftelsen Smålandsgårdar familjehem högst betyg, tätt följt av Avstampet behandlingshem och Omsorg Skydd Säkerhet på delad andraplats. Delad trea blir Katrineberg Omsorg HVB och Aleforsstiftelsen.”

September 2023

Familjehemsutbildningen – Ett Hem Att Växa i

Det är våra familjehemskonsulenter Sven Petersson, Linda Helmersson och Maria Oscarsson som utbildar våra familjer i Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem. vuxenplaceringar.

Utbildningsdatum ”ett hem att växa i” September 2023

Februari 2023

 

Vuxna i familjehem- ett vårdalternativ

För något år sedan upptäckte Riksförbundet för Förstärkt
Familjehemsvård (RFF) att vårdformen vuxna i familjehem var
relativ okänd ute i socialtjänsten, samtidigt som förfrågningar om
sådana placeringar ökade. Det ledde till att RFF 2015 startade
upp ett forskningsprojekt under ledning av Mikael Rask, docent i
vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Genom
enkätundersökningar kartlade Rask vad vuxna placerade och
familjehemsvärdar tyckte om vården.

Utifrån detta har RFF tagit fram ett material speciellt till
familjehem som tar emot vuxna, men som även kan tjäna som
information för placerade och socialtjänsten. Materialet är tänkt
att användas vid utbildningstillfällen och även vid
sammankomster med familjehemsvärdar. Även om materialet
primärt riktar sig till familjehem som tar emot vuxna, kan det
med fördel användas av familjehem som tar emot unga i övre
tonåren.

I mitten av februari kommer vi att anordna utbildningen ”Vuxna i familjehem – ett vårdalternativ”. Utbildningen genomförs i RFF:s regi (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) hos oss i Växjö. Föreläsare är Johan Pyrell och Sven Petersson. Utbildningen genomförs under två dagar och det finns möjlighet för er familjehem, som tar emot vuxna placerade, att gå denna utbildning om ni inte gått den tidigare. Vid intresse mejla: info@smalandsgardar.nu

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020