• 0470-279 10
  • info@smalandsgardar.nu

Ta del av senaste nyheter och aktuella händelser hos oss på Smålandsgårdar!

Aktuellt

April 2020

 

Familjehemsutbildningen – Ett Hem Att Växa i

Det är våra familjehemskonsulenter Sven Petersson, Linda Gillsjö, Linda Helmersson och Maria Oscarsson som utbildar våra familjer i Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem.
Utbildningen erbjuds både i Växjö och Borås.

Utbildningen heter ”Ett hem att växa i” och innehåller både teoretiska moment, filmvisning och diskussion i helgrupp eller smågrupp. Utbildningen är obligatorisk för de familjehem som
tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt för de som tar emot föräldrar och barn- placeringar. ”Ett hem att växa i” omfattas av 8 lektioner á 3 timmar.

Februari 2020

 

Certifiering och
tillstånd

Smålandsgårdar är sedan 2015 certifierade och uppnådde vid den senaste stickprovskontrollen 104 poäng av 105 möjliga poäng och bedömdes väl uppnå RFF:s ställda krav för certifiering.

Smålandsgårdar fick december 2017 tillståndbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

 

Kontakt

  • 0470-279 10
  • 0766-27 91 04
  • info@smalandsgardar.nu

Adress

  • Hjortvägen 8
  • 352 45
  • Växjö

ÖPPETTIDER

  • Mån-Fre: 8:00–17:00
  • Lördag: Stängt
  • Söndag: Stängt

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020