Personuppgifter enligt GDPR

För oss är det viktigt att vi hantera dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet.
• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
• Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
• Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.

 E-post:
Vid kommunikation via e-post hanterar vi dina uppgifter så länge ditt ärende är pågående, därefter raderas alla uppgifter. Vi hanterar inte känsliga personuppgifter via e-post.

Familjehem:
Förutsättningen för att du/din familj ska kunna verka som familjehem i vår organisation är att vi registrera ett antal uppgifter om dig/er. Du/ni godkänner skriftligen detta samt att vi har rätt att använda uppgifterna inom ramen av vår verksamhet.

 Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kontakta Verksamhetschef Johan Pyrell: 0766 27 91 04

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020