VÄLKOMMEN TILL

Stiftelsen Smålandsgårdar

Vi bedriver, sedan 1979, konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna över stora delar av södra Sverige med kontor i Växjö, Ängelholm och Borås.

Vår verksamhetsidé är att genom konsulentstödd familjehemsvård befrämja hälsa, utveckling och socialt samspel hos barn, unga och vuxna genom att skapa en förutsägbar och meningsfull livssituation.

Vår målsättning är att stärka individens egna resurser genom att öka självinsikten och att därigenom motverka/minska stress- och sårbarhetsfaktorer. Genom att skapa en trygg bas, vill vi skapa en väg till förändring och utveckling samt öka förmågan till ett självständigt liv.

Familjehemmen är det centrala i vår verksamhet där den placerade är vårt gemensamma fokus. Våra familjehem står för engagemang, förtroende och tydlighet samt fungerar som goda förebilder i vardagslivet.

Mångårig erfarenhet, formell kompetens men framförallt hängivet engagemang är vår STYRKA!

VAD VI GÖR

FÖLJ VÅR VARDAG I SOCIALA MEDIER!

Familjehemsvård

MED KLIENTFOKUS

VÄXJÖ

Verksamhetsår
0

BORÅS

Kontakt

Adress

ÖPPETTIDER

© Stiftelsen Smålandsgårdar , 2020