flickailov

Välkommen till Stiftelsen Smålandsgårdar

Stiftelsen Smålandsgårdar bedriver konsulentstödd familjehemsvård på kognitiv basis, med familjehem, klienter och uppdragsgivare över stora delar av södra Sverige.

Smålandsgårdars verksamhetsidé är att genom konsulentstödd familjehemsvård befrämja hälsa, utveckling och socialt samspel hos barn, unga och vuxna genom att skapa en förutsägbar och meningsfull livssituation.

Vår målsättning är att stärka individens egna resurser och förmågor genom att öka självinsikten och att därigenom motverka/minska de stress- och sårbarhetsfaktorer som finns hos individen. Genom att skapa en trygg bas, vill vi skapa en väg till förändring och utveckling samt öka förmågan till ett självständigt liv.

Smålandsgårdar utgår från en fasindelning i varje enskilt ärende. Syftet är att tydliggöra processen för såväl klienter, familjehem, nätverk som uppdragsgivare. Modellen bygger på ett kognitivt arbetssätt där varje fas är ett specifikt moment i placeringen och dess syfte att stödja klienten i relation till uppdraget.

Klicka här för broschyr i PDF format >> 

Senaste Nyttinloggning

SMÅLANDSGÅRDAR FIRAR 40 ÅR (1979-2019)

Ett stort tack till ALLA som var med på Villa Gransholm och firade våra 40 år inom familjehemsvården!! Hoppas vi får ytterligare många år tillsammans.

Vill ni bli familjehem?

Vi står i kontinuerligt behov av att finna och utveckla nya familjehem. Är ni intresserade, eller känner någon som ni tror skulle passa? Läs mer här >>