caseyhorner487085unsplash

Vår personalstyrka

Kompetens & Entusiasm

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera ett så kompetent och hängivet gäng.

Det är både mångårig erfarenhet och formell kompetens, men kanske framförallt hängivet engagemang för både klienter, familjehem och uppdragsgivare som är vår styrka.

 

Vi har också ett nära samarbete med olika psykoterapeuter, psykologer och kan tillhandahålla olika former av utredningar som kan behövas för att kunna möta våra klienters behov på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss >>

JohanIMG8670

Johan Pyrell

Verksamhetschef (Växjö)

Johan har tidigare arbetat som psykiatrisjuksköterska och vårdenhetschef på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Han har haft handledar-uppdrag inomsvensk rättspsykiatri både processinriktat och analyserande av grupprocesser.

Johan har även varit lärare vid polisutbildningen vid Växjö universitet med inriktning bemötande.

 • Specialistutbildad psykiatrisjuksköterska (160p).
 • Utbildning inom: Arbetsrätt, arbetsmiljö & lönebildning
 • Kris & beredskap (Sveriges Kommuner och Landsting)
 • Ledarskapsutbildning (UGL)
 • Ledarskapsutbildning (Landstinget Kronoberg)
 • Handledarutbildning 7,5 p
 • MI - motiverande samtal
 • Orienteringskurs, KBT (Kognitiv beteendeterapi)
 • BBIC grundutbildning
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • IBIC (Individens behov i centrum)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

Linda_Gillsjö

Linda Gillsjö

Familjehemskonsulent (Växjö)

Linda har arbetat som socionom sedan 2005 och då som socialsekreterare i Lessebo kommun under 5 år och i Uppvidinge kommun i 2 år. Kommer närmast från arbete som socialsekreterare i Växjö kommun där hon arbetat i över 4 år.

 • Socionomprogrammet 140 gamla poäng
 • Socialpsykologi 1-40p
 • Psykologi 1-40p
 • Baskurs lösningsfokuserad terapi
 • ART instruktör
 • Grundutbildning FFT-funktionell familjeterapi
 • Lösningsfokuserad grundkurs
 • Signs of Safety
 • ICDP nivå 1 och nivå 2
 • BBIC grundutbildning
 • Familjehemsutbildare - "Ett hem att växa i"
 • Grundutbildning Connect

RositaIMG8533

Rosita Aronsson

Familjehemskonsulent (Växjö)

Rosita har tidigare arbetat som psykiatrisjuksköterska på allmänpsykiatriska öppenvården i Växjö. Hon har även arbetat som allmänsjuksköterska inom somatisk vård på Växjös centrallasaret, inom resursenheten psykiatri samt rättspsykiatriska region kliniken i Växjö.

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård (120p + 60p)
 • Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi - KBT steg 1
 • Orienteringskurs i DBT (Dialektisk Beteende Terapi)
 • Basutbildning ADHD & Autismspektrumtillstånd
 • Utbildning att möta självskadebeteende - Kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • Utbildare i Strategi barn + tonår
 • Familjehemsutbildare - ”Ett hem att växa i”
 • Samtalsledarutbildning A-CRA
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

HenrikIMG8444

Henrik Nilsson

Familjehemskonsulent (Växjö)

Henrik har tidigare arbetat som behandlingspedagog inom rättspsykiatrin med inriktning mot kvinnor med en självskade-problematik. Har också haft handledar och konsultations-uppdrag och har arbetat med utslussningsprocessen samt med patienternas nätverk. Har även 1 års erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri där vederbörande ingått i ett neuropsykiatriskt utredningsteam samt ett DBT- team.

 • Filosofie kandidatexamen med inriktning mot behandlingspedagogik ungdoms- och missbruksvård (120p)
 • DBT (Dialektisk Beteende Terapi)
 • ART (Aggression Replacement Training)
 • MI- motiverande samtal
 • Ledarskapsutbildning (UGL)
 • Orienteringskurs, KBT (Kognitiv Beteende Terapi)
 • Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi - KBT steg 1
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • MHFA (Mental Health First Aid)

SvenIMG8467

Sven Petersson

Familjehemskonsulent (Växjö)

Sven har tidigare arbetat som socionom på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Han har även arbetat som skötare på regionkliniken, som frivårdskontrollant på frivården i Växjö samt som utredare på Högelid, VoB Syd

 • Socionomexamen (210hp)
 • Grundutbildning i MI-motiverande samtal
 • Kvalificerad assistent inom funktionshinder/psykiatri
 • Ledarskapsutbildning, Högskolan Skövde
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • Familjehemsutbildare - ”Ett hem att växa i”
 • Samtalsledarutbildning A-CRA
 • MHFA (Mental Health First Aid)

LindaIMG8461

Linda Helmersson

Familjehemskonsulent (Växjö)

Linda har under 7 års tid arbetat som behandlingspedagog inom rättspsykiatrin med inriktning mot kvinnor med en självskade-problematik. Har arbetat med utslussningsprocessen samt med patienternas nätverk. Har även 1,5 års erfarenhet av ungdomsvårds skola (SIS) samt 2 års erfarenhet från ett boende med missbruksvård.

 • Filosofie kandidatexamen med inriktning mot behandlingspedagogik i ungdoms- och missbruksvård (120p)
 • MI- motiverande samtal
 • Kriminologi (30p)
 • Socialpsykologi (15p)
 • Familjehemsutbildare i – ”Ett hem att växa i”
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

MariaIMG8600

Maria Oscarsson

Familjehemskonsulent (Borås)

Maria har arbetat som socionom sedan 1994. Hon har arbetat som socialsekreterare inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, såsom Försörjningsstöd, Barn och familj, Missbruk/psykisk ohälsa (åren 2001-2008) och Familjehemsvård (2008-2015). Senast har Maria arbetat som familjehemssekreterare och där utrett, utbildat och handlett familjehem.

 • Socionomexamen (140p, 20p diakoni)
 • Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt
 • ASI (Addiction Severity Index)
 • Återfallsprevention
 • BBIC grundutbildning
 • Nya-BBIC, uppdatering efter revidering
 • Barnet i närbild – att tillvarata barnet i upplevelser och intressen i barnavårdsarbete
 • Barnsamtal
 • IAS (Intervju om anknytningsstil)
 • Familjehemsutbildare - ”Ett hem att växa i”
 • Handledarutbildning steg 1 (15hp)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • Grundutbildning Connect

ChristelIMG8486

Christel Abrahamsson

Ekonomiansvarig (Växjö)

Christel är civilekonom och magister i ekonomi och är den som sköter ekonomi och administration.

 • IT/Ekonomiprogrammet (160p)
 • Juridisk översiktskurs (10p)
 • Handelsrätt I (10p)
 • Handelsrätt II (10p)
 • Skatterätt (10p)
 • Immaterialrätt (5p)

UlrikaIMG8655

Ulrika Nilsson

Familjehemskonsulent (Borås)

Ulrika har tidigare arbetat som Vård och omsorgslärare på Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen i Alingsås samt Lernia i Göteborg och Borås.

Hon har även arbetat som skötare inom psykiatrin och undersköterska inom äldreomsorgen.

 • Lärarexamen (120p)
 • Handledarutbildning (7,5p)
 • Konflikt och konflikthantering (15p)
 • Etik och bemötande (7,5p)
 • Kommunikation samt patient- & närståendeundervisning (7,5p)
 • Ledarskap inom vård och omsorg (7,5p)
 • HLR-instruktör
 • Basutbildning Autismspektrumtillstånd
 • Omvårdnad & social omsorg (7,5p)
 • Nya BBIC, uppdatering efter revidering
 • IBIC (individens behov i centrum)
 • Familjehemsutbildare - "Ett hem att växa i"
 • Utbildare i strategi, barn + tonår
 • Samtalsledarutbildning A-CRA
 • MHFA (Mental Helath Firs Aid)
 • Socialrätt 1 - juridisk översikt 15hp
 • Grundutbildning Connect
   

Anneweb

Anne Davidsson

Familjehemskonsulent (Borås)

Anne har arbetat inom sitt yrke sedan 1985 som socialsekreterare i Borås Stad fram till 1997, då hon övergick till arbete som skolkurator på grundskola och därefter på gymnasium inom Borås Stad.

 • Socionomexamen (140p)
 • Utredning och dokumentation utbildning (Borås Stad)
 • Lösningsfokuserat behandlingsarbete
 • Fortbildning för skolkuratorer på Göteborgs universitet
 • Introduktion till elevhälsa på Högskolan i Borås (5p)
 • Spetskompetensutbildning om hedersrelaterat våld
 • Utbildning föreläsare suicidprevention (WNS)
 • Utbildning till lärare i kognitiv suicidprevention (WNS)
 • Utbildning till kursledare (WNS)
 • MI - motiverande samtal
 • Suicidprevention teori-praktik (22,5hp)
 • MHFA (Mental Health First Aid)
 • MHFA Youth
 • Audit C
 • Dudit
 • ACT del 1, 2, 3
 • Familjehemsutbildare - "Ett hem att växa i"
 • Grundutbildning Connect

evasmedberg

Eva Smedberg

Familjehemskonsulent (Växjö)

Eva har arbetat som Socionom sedan 1994 främst som socialsekreterare men även som skolkurator. Hon har även arbetat på missbruksgruppen ”Skatan” i Växjö samt socialkontoret i Araby. Eva kommer närmast från arbete som socialsekreterare i Alvesta kommun.

 • Socionomprogrammet (140p - gamla poäng)
 • FFT-funktionell familjeterapi