Styrelsen2017

Historik & Organisation

Smålandsgårdar startade som ett projekt redan 1979 och var då ett slagkraftigt alternativ till institutionsvård. De första klienterna i verksamheten kom från kriminalvården och var vuxna. Sedan mitten av 1990-talet har verksamheten utökats och tar även emot barn, ungdomar, unga vuxna samt vuxna. Sedan starten har över 600 klienter bott i våra familjehem. Smålandsgårdar är en religiöst och politiskt obunden samt icke vinstdrivande stiftelse vilket innebär att alla ekonomiska intäkter omsätts i verksamheten. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne län. Smålandsgårdar är medlemmar och certifierade i RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) och följer dess etiska regler. Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom SSILs kvalitetsindex och Infosoc.

SSIL kvalitetsindex 2018

Smålandsgårdar har ramavtal med ca 200 kommuner samt Kriminalvården.

Styrelsen

Sten Yngvesson (ordförande) - Medlem i styrelsen sedan starten. Har tidigare arbetat som chef på pensionsmyndigheten i Växjö, chef för sociala förvaltningen i landstinget och försäkringskassan i Kronobergs län.

Björn Teke - En av grundarna till Stiftelsen Smålandsgårdar. Har tidigare arbetat på kommunförbundet, inom kriminalvården samt som projektledare av olika slag.

Gunbritt Öhlén (vice ordförande) - Har tidigare arbetat som chef för kommunförbundet Kronobergs län samt som socialsekreterare.

Kulla Persson Kraft – Har lång erfarenhet av socialt arbete - handläggning, ledarskap och samverkan - i kommuner, inom regionförbund och nu på Linnéuniversitetet.

Johan Pyrell (verksamhetschef).