famhemIMG0584

Våra Familjehem

Familjehemmen är det centrala i vår verksamhet där klienten är vårt gemensamma fokus. Våra familjehem står för engagemang, förtroende och tydlighet samt fungerar som goda förebilder i vardagslivet.

Smålandsgårdars familjehem är geografiskt placerade över stora delar av södra Sverige. De flesta av våra familjehem finns på landsbygd eller utanför tätort, men vi har även familjehem inne i samhällen. Många av våra familjehem har stor erfarenhet av tidigare placeringar, flera av dessa har även god kännedom om neuropsykiatri, missbruk och psykisk ohälsa.

Rekrytering av nya familjer är en ständig process. Smålandsgårdars familjehem utreds i enligt med Socialstyrelsens riktlinjer. Utredningen finns dokumenterad och uppdateras årligen. Utdrag ur försäkringskassan, kronofogde-, social- och belastningsregister begärs ut på våra familjehem årligen och/eller inför varje ny placering.

När klienten matchas till ett av våra familjehem tittar vi vilka av våra familjehem som bästa kan tillgodose klientens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Våra konsulenter handleder våra familjehem genom täta och regelbundna besök samt genom telefonkontakt. Efter kontorstid är vi tillgängliga genom vår jourtelefon.

Att vara familjehem i Smålandsgårdar är ett uppdrag och kan inte jämställas med en anställning dock utgår arvode samt omkostnadsersättning som följer Sveriges kommuner & landstings rekommendationer.

Smålandsgårdar har kontinuerligt familjevårdskonferenser där vi gemensamt möts för att delta i föreläsningar och andra aktiviteter som verksamheten kan anse vara nödvändigt för att stödja familjerna i deras uppdrag.

 

Inloggning Familjehem

Här kan ni hämta viktiga dokument och information agående våra placeringar.

Om du inte har fått dina inloggningsuppgifter så kontakta oss på kontoret omgående.

Vi behöver fler familjehem

Har du och din familj funderat på att använda er tid och ert engagemang till att hjälpa andra hemma i ert eget hem. Är ni en stabil familj med en eller två vuxna och ni känner att ni har lite tid och engagemang över som ni skulle kunna tänka er att ge till ett barn eller vuxen som behöver det. Du behöver ingen speciell utbildning och du skulle kunna göra verklig skillnad för ett barn eller en vuxen som av olika anledningar hamnat snett i livet.

Vi behöver fler familjehem till vår verksamhet. Det finns idag många barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma av olika anledningar. Det kan bero på föräldrars situation eller oförmåga eller så kan det bero på den unges eget beteende. Ett beteende där den unge utsätter sig själv för en negativ utveckling och där föräldrarna inte når fram eller saknar förmåga att stötta på ett bra och adekvat sätt.

Vi söker också hem till vuxna. Vuxna kan ibland behöva en andra chans och kan behöva komma ut i ett stabilt och tryggt hem med en eller två välfungerande vuxna som kan stötta den vuxne i att vända en negativ livsstil och skapa nya förutsättningar för ett fungerande vuxenliv. De vuxna vi placerar kan ha problem med missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Förutsättningar för att vara familjehem

Vi söker familjehem som är trygga, stabila och känner att de har tid och engagemang, gott om tålamod och är beredda att dela barnen och ungdomarna med deras föräldrar. Familjehem med en eller två vuxna som kan visa kärlek och vara trygga stöttepelare för barn eller vuxna som behöver ett extra stöd.

Vi gör en utredning. Och de krav vi har på våra familjer är:

  • Du skall ha fyllt 25 år.
  • Vi inhämtar registerutdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregister, försäkringskasseregister, Kronofogdemyndighetens- samt Transportstyrelsens register.
  • Du/Ni skall ha en god samarbetsförmåga med både myndigheter som t.ex. skola, BUP men också kunna samarbeta med biologiska föräldrar eller nätverk runt den placerade. När det gäller vuxna kan det också handla om att bidra till och underlätta umgänge med biologiska barn.
  • Ni skall ha plats för ytterligare någon i er familj. Det skall finnas ett ledigt rum eller ett brevidboende som är avsett för den placerade.

     

Vad får våra familjer?

Våra familjer får en bra möjlighet att hjälpa till och försöka göra skillnad för ett barn eller en vuxen som hamnat snett på något sätt. Att hjälpa någon hemma i sitt eget hem är tufft och kräver en hel del, men man kan också få otroligt mycket tillbaka. Att få se någon som kanske inte haft det så lätt i livet få en andra chans kan vara en fantastisk upplevelse. Att se att någon kan få ut så mycket av att finnas hos dig och din familj i vardagen kan ibland vara förundransvärt.

Familjerna som arbetar för Smålandsgårdar får ersättning i form av en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel som är skattefri och avsedd att täcka faktiska kostnader som en placering medför för familjen.

Som familjehem så får du också en egen familjehemskonsulent som stöttar och handleder er familj. Familjehemskonsulenten besöker regelbundet familjehemmet och du kan alltid nå din konsulent eller en annan konsulent dygnets alla timmar.

Du får gå utbildningar i Stiftelsen Smålandsgårdars regi. Du får grundutbildningen "Ett hem att växa i" och du blir erbjuden två utbildningstillfällen varje termin.

Är ni en familj med hjärtat på rätta stället och som känner att ni skulle ha tid och möjlighet att stötta ett barn, en ungdom eller en vuxen så anmäl ert intresse via länken nedan:

Intresseanmälan >>