Aktuellt

inloggning

Certifiering och tillstånd

Smålandsgårdar är sedan 2015 certifierade och uppnådde vid den senaste stickprovskontrollen 104 poäng av 105 möjliga poäng och bedömdes väl uppnå RFF:s ställda krav för certifiering.

Smålandsgårdar fick december 2017 tillståndbevis från inspektionen för vård och omsorg, IVO utfärdat för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

Familjehemsutbildningen – Ett Hem Att Växa I

Det är våra familjevårdskonsulenter Sven Petersson, Maria Oscarsson, Ulrika Nilsson och Linda Helmersson som håller i Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem. Utbildningen erbjuds både i Växjö och Borås.

Utbildningen heter ”Ett hem att växa i” och innehåller både teoretiska moment, filmvisning och diskussion i helgrupp eller smågrupp. Utbildningen är obligatorisk för de familjehem som tar emot barn och ungdomar upp till 18 år och för de som tar emot föräldrar och barn-placeringar. ”Ett hem att växa i” omfattas av 8 lektioner á 3 timmar.