stones4056891280

GDPR

För oss på Stiftelsen Smålandsgårdar är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.
 

Familjehem:

Som en förutsättning för att du/din familj ska verka som familjehem i vår organisation behöver vi registrera följande uppgifter om dig/er: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-mailadress samt personuppgifter i form av utredningsmaterial.

Som familjehem, utrett eller under utredning, får du skriftligt godkänna att vi samlar in dessa uppgifter, samt använder dessa uppgifter för att kunna distribuera information och utbetala ersättning under placering till dig/er samt i kontakt med uppdragsgivare; kommuner, landsting och kriminalvård.
 

E-post:

Vid kommunikation med Stiftelsen Smålandsgårdar via e-post, hanterar vi dina/era uppgifter; e-postadress, namn, kontaktuppgifter samt ärende så länge ditt ärende är pågående, därefter raderas det. Stiftelsen Smålandsgårdar hanterar inte känsliga personuppgifter via e-post.

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.

• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.

• Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

• Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.

 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kontakta Verksamhetschef Johan Pyrell.